Campagne voor de vakantie « In mijn klas praat ik over VGV, en jij? »

Terwijl de vakantie in zicht komt, is het onze taak om te zorgen voor de gezondheid en het welzijn van al onze meisjes! Dit jaar is onze preventiecampagne gericht op het bewust maken van scholen en hun personeel van de risico’s van vrouwelijke genitale verminking (VGV) en het verstrekken van praktische tools om deze praktijk te detecteren en te voorkomen.

Beroepsgeheim in het kader van VGV

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (of GS‐VGV) nodigt u graag uit voor een webinar om antwoorden te geven op deze specifieke vragen en de impact van het beroepsgeheim op de preventie van en bescherming tegen vrouwelijke genitale verminking.

GAMS BELGIË

Samen tegen
vrouwelijke genitale verminking

Sinds 1996 strijdt GAMS België voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en de rest van de wereld.

VGV

Genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking is “elke bewuste ingreep die leidt tot gedeeltelijke ofvolledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw toegebracht om niet-medischeredenen” (WHO, 2014)

$

Type I

CLITORIDECTOMIE
De gedeeltelijke of volledige verwijdering van het externe deel van de clitoris en/of de voorhuid van de clitoris

$

Type II

EXCISIE
De gedeeltelijke of volledige verwijdering van het externe deel van de clitoris en de kleine binnenste labia, met of zonder verwijdering van de buitenste labia

$

Type III

INFIBULATIE
De vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en dichtnaaien van debinnenste en/of buitenste labia, met of zonder verwijdering van het externe deel van de clitoris

$

Type IV

Alle andere schadelijke ingrepen op de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercen, snijden, insnijden en uitbranden

Onze leidraden

Onze acties en engagementen

Preventie

Dankzij preventie streven we ernaar te voorkomen dat in België geboren meisjes of meisjes die op zeer jonge leeftijd zijn aangekomen, besneden worden in Europa, bij terugkeer naar hun land van herkomst of dat van hun ouders.

Bescherming

De rol van GAMS België is om professionals en/of familieleden in staat te stellen adequaat om te gaan met een dreigende besnijdenis of een besnijdenisproject te voorkomen.

Begeleiding

Het bevrijden van de stem van vrouwen en jonge meisjes en hen de mogelijkheid geven om te uiten wat ze hebben meegemaakt in een veilige omgeving, zonder oordeel: dit vormt de basis van begeleiding bij GAMS België.

Politiserend werken

De kracht van GAMS België ligt in een bottom-up benadering: dit betekent dat al haar terreinwerk bij de betrokken gemeenschappen en professionals (m/v/x) de inhoud van haar pleidooi voedt, dat geworteld is in de ervaringen van de betrokkenen.

Opleiding

Het doel van de opleiding is om de identificatie en begeleiding van betrokken personen te verbeteren.

Internationale samenwerking

Bewust van het feit dat de uitdagingen met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking de nationale grenzen overschrijden, engageren we ons om samen te werken met wereldwijde spelers om een impact op internationaal niveau te creëren.

Actualiteit

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Door te steunen op sterke nationale en internationale netwerken, streeft GAMS België ernaar een omgeving te creëren die gunstig is voor het uitwisselen van goede praktijken, samenwerking en het bevorderen van alomvattende beleidsmaatregelen ter preventie en afschaffingvan van vrouwelijke genitale verminkingen.

Een strijd, een netwerk.

Onze sponsors

We zijn hier

Wil je een vrouw of meisje helpen die het risico loopt besneden te worden? Loop je zelf het risico besneden te worden? Heb je iemand nodig om mee te praten? Vrees je een besnijdenis voor jezelf of voor iemand in je omgeving ?

Neem contact met ons op via +32 (0)2 219 43 40 of stuur ons een bericht met het formulier hiernaast.

U geeft de voorkeur aan teruggebeld te worden

Exit